Головна сторінка Анонси
В тестовому режимі розпочав роботу новий сайт www.pravinform.gov.ua
22 листопада 2012
Зміст номеру на грудень


Правова наука
Теорія та історія держави і права
Б. В. Малишев
Сутність права як телеологічна категорія

Цивільне право
В. І. Бірюков
Відповідальність за шкоду, завдану малолітніми, неповнолітніми та недієздатними особами


Сімейне право
Л. В. Красицька
Про припинення батьківських прав та обов’язків

Господарське право
В. В. Григор’єва
Правова природа відповідальності у господарському процесі

Трудове право
В. В. Єрьоменко
Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування
О.В. Старчук
Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права ...

18 жовтня 2012
Зміст номеру на листопад

У Юридичних акцентах - інтерв'ю з головою Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України Андрієм Бутенко щодо підготовки до проведення Всеукраїнського тижня права 2012, його основних заходів та учасників.

Правова наука
Теорія та історія держави і права
І.В. Манжул
Визначення наукових методів пізнання в науковій літературі

Конституційне право
Ж. М. Пустовіт
Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України
А. О. Сусловець
Місце та роль публічної служби в органах Державної податкової служби України

Господарське право
Б. В. Деревянко
Питання ...

20 вересня 2012
Зміст номеру на жовтень

Номер приурочено до Дня юриста.
Статті, що ввійшли до чергового номеру "Бюлетеня Міністерства юстиції України" :

У Юридичних акцентах - стаття директора Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Міністерства юстиції України, кандидата юридичних наук Наталії Железняк про організаційно-правовий механізм здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію НПА .

Правові аспекти туризму
Б. І. Вихристенко, Н. А. Опанасюк

Суб’єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус ...

13 вересня 2012
Читайте у жовтнi

Про вiдповiдальнiсть посадових осiб органів виконавчої влади за нереєстрацiю та застосування незареєстрованих нормативно-правових актів та про результати дії Закону  від 8 вересня 2011 року 3720-VІ протягом першого півріччя 2012 року  у своїй статтi розповідає директор Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук Наталія Железняк.

Як відомо, Міністерство юстиції відповідно до покладених на нього завдань здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших ...

29 серпня 2012
Зміст номеру на вересень

Статті, що ввійшли до чергового  номеру "Бюлетень Міністерства юстиції України" :
Номер, присвячений  до Дня нотаріату в Україні.  

 "Юридичних акцентах" -  стаття директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України Катерини Чижмарь.
Правові аспекти туризму
Борис Вихристенко, Наталія Опанасюк
Суб’єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус

Правова наука
Теорія та історія держави і права
О. Т. Волощук
Відповідальність уряду у ...

07 серпня 2012
Читайте у серпні

"Бюлетень Міністерства юстиції України" повідомляє про включення статей до чергового номеру.

Юридичні акценти
Ю. С. Шемчушенко, Н. М. Оніщенко
До питання про формування і розвиток державно-правових інститутів незалежної України

Правова наука
Теорія та історія держави і права
Б. В. Малишев
Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект)
Риндюк В. І.
Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження, виявлення та виправлення

Конституційне право
О. В. Носенко
Особливості конституційно-правового розвитку Автономної Республіки Крим на сучасному етапі ...

20 червня 2012
Читайте у липні

"Бюлетень Міністерства юстиції України" повідомляє про включення статей до чергового номеру.

Юридичні акценти
С. А. Зінченко
Cтворення системи підготовки кадрів Державної пенітенціарної служби України

Правові аспекти туризму
Б.І.Вихристенко, Н. А.  Опанасюк
Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми правореалізації (продовження)

Правова наука                        

Теорія та історія держави і права
С.В. П
рилуцький
Єдність судової влади як конституційно-правова засада правосуддя: ...

17 травня 2012
Читайте у червні

У Юридичних акцентах: В. Я. Тацій, Б. І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк , О.І. Мервінський.
У рубриці "Правова наука" : В.В. Коваленко,  Т.А. Француз-Яковець, Н.C. Кузнєцова, І. В. Діордіца, О. Д. Квашук,  А. І. Суббот, М. М. Бахуринська,  Е. С. Дмитренко, В. І. Тимошенко, П.В. Прилуцький,   М. М. Мацькевич, Н. П. Свиридюк.
 У "Трибуні дисертанта": О. І. Багрій,   Л. М. Бєлкін, О. І. Клименко,  П.В. Коломієць,  І. П. Мамонов, О. М. Чернеженко.
 У рубриці " Мін’юст консультує" - М. Б. Сніжко
  

 

 

23 квітня 2012
Читайте у травні

"Бюлетень Міністерства юстиції України" повідомляє про включення статей до чергового номеру.

Юридичні акценти
О. В. Стрєльцова
Механізм секторальної гармонізації законодавства України з правом ЄС у сферах свободи, безпеки і юстиції

Правові аспекти туризму
Борис Вихристенко, Наталія Опанасюк
Тема узгоджується

Законопроектна діяльність
С.В. Сельченкова
Зміни в архівному законодавстві щодо експертизи цінності документів

Правова наука
Теорія та історія держави і права
М.В. Журавель
Судове провадження при розгляді кримінальних справ в гетьманщині в другій половині XVIIcт.
 ...

22 березня 2012
Читайте у квітні

17 квітня 2012 року  планується вихід з друку квітневий номер журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України". Читайте у номері:

Юридичні акценти
І. В. Солодка, А.В. Вишневський
Закон України«Про державну службу»
Правові аспекти туризму
Б. Вихристенко, Н. Опанасюк

Правові засади страхування в туризмі

Правова наука
Теорія та історія держави і права
О.Ф. Скакун
Загальна теорія права і держави: проблематизація та переосмислення метатеорії
Н. М. Оніщенко
Нормотактика як складова державної правової політики
О.Й. Вовк
Закон про міста 1791 року – ...

16 березня 2012
Вийшов друком березневий випуск журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України"

У рубриці "Правова наука" в підрубриці "Конституційне право" публікуються статті: "Порівняльно-правовий аналіз окремих елементів конституційно-правового статусу судді" (автор - В.М. Кравчук), "Реалізація права людини на освіту: сутність та механізм" (автор - О.Ф. Мельничук). В підрубриці "Екологічне право" публікується стаття "Деякі аспекти реформування системи державного контролю і нагляду у сфері охорони навколишнього середовища в Україні" ( автор - О.В. Головкін), в підрубриці "Адміністративне право і процес" - ...

24 cічня 2012
Читайте у лютому

17 лютого виходить з друку " Бюлетень Міністерства юстиції України" за лютий, 2(124) / 2012.
Центральний матеріал номеру - стаття Голови Конституційного Суду України, заслуженого юриста України Анатолія Головіна " Забезпечення відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої потерпілим, у вітчизняному законодавстві".

У рубриці "Правова наука" в підрубриці "Теорія та історія держави і права" публікуються статті: "Природні права людини: загальнотеоретична характеристика" (автор - Б.В. Малишев), "Особливості застосування ...

09 cічня 2012
Читайте у січні

24 січня виходить з друку " Бюлетень Міністерства юстиції України" за січень, 1(123) / 2012.
Центральний матеріал номеру - стаття директора Департаменту  взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України Олени Зеркаль та завідувача сектору взаємодії з Державною службою України з питань захисту персональних даних Департаменту Оксани Золотарьової  "Деякі питання захисту персональних даних".

У рубриці "Правова наука" в підрубриці "Теорія та історія держави і права" публікуються статті: "Загальнотеоретичне ...

22 грудня 2011
Бюлетень Мін'юсту за грудень

Новорічний випуск журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" виходить друком. 

 

31 жовтня 2011
Виходить друком Бюлетень Міністерства юстиції України за листопад/2011

Готується до друку черговий номер Бюлетеня Міністерства юстиції України, вихід якого запланований на кінець листопада.
Тема номера - Права людини в Україні: знаємо та захищаємо.  Випуск приурочений  проведенню Тижня права в Україні -  2011 року (5-12 грудня)

03 жовтня 2011
Спеціальний випуск Бюлетеня до Дня юриста

Наприкінці жовтня місяця виходить друком черговий випуск журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України» (10/2011), приуроченого до Дня юриста.

            Центральний матеріал номеру – стаття академіка НАН України та НАПрН України, доктора юридичних наук, директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України Валентина Мамутова «Служіння праву – це служіння справедливості».

            У рубриці «Нотаріат України: теорія і ...

16 серпня 2011
Нова рубрика для нотаріату!

              З вересня 2011 року журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» на своїх сторінках започатковує для Вас тематичну рубрику «Нотаріат України: теорія і практика», де будуть розміщенні публікації відомих фахівців у сфері нотаріальної діяльності, консультації та роз’яснення з чинного законодавства працівників Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України та інша корисна інформація.

 ...

12 серпня 2011
«Бюлетень Міністерства юстиції України», № 8-9 (серпень-вересень) 2011

ДП «Укрправінформ» та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України» повідомляє про тематичний вихід журналу до 20-річчя Незалежності України та професійного свята нотаріусів –  Дня нотаріату.

                    Читайте в номері ( 8-9/серпень-вересень 2011):

         До 20-річчя незалежності присвячені тематичні статті доктора юридичних наук, професора, фахівця конституційного права України  ...

29 липня 2011
«Бюлетень Міністерства юстиції України», № 7 (липень) 2011

Вийшов друком черговий випуск журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України» (7/2011).

Тема номера«Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно: проблеми та перспективи».

Центральна стаття номеру – «Проблеми та перспективи розвитку законодавства України в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» (автор – Я.Є Барц, заступник керівника з юридичних та загальних питань Запорізького міжміського бюро технічної інвентаризації).

 У «Правовій науці» розглядаються актуальні питання теорії та ...

05 липня 2011
Увага!!! Заповни анкету - отримай подарунок!

До уваги читачів!

         Журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України»проводить опитування щодо змістовного наповнення видання з метою моніторингу та подальшого його вдосконалення.

         Просимо приділити увагу запитанням та відповісти на них.

         P.S. Анкети з найкращими пропозиціями будуть враховані, а їх автори отримають цінні подарунки.

Заповнені анкети надсилайте на електронну адресу: kovalenko@upinfo.com.ua.

Завантажити анкету

 ...

Content_%e2%84%9611_2

Анонси

24 листопада 2014
Увага! Круглий стіл

5 грудня 2014 року о 10.00 Національна академія державного управління при Презедентові України, Інститут державної служби та місцевого ...

Всі анонси
Medium_baner_urzona_com_160x80_002[1] Medium_medium_uaimg_6_1_ Medium_banner_ovu-1

Підписатися на анонси законодавствапідписатися на щоденну розсилку новин

Угода конфіденційності

Послуги

Передплата

(044) 517-68-48, (044) 517-70-20

ПЕРЕДПЛАТА-2018

Передплатні індекси:
ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ
40433 (друкована. версія),
48345 (електронна версія).
ОН-ЛАЙН ДОСТУП ДО НПА
замовити за тел.: (044) 517-68-48, 
                              (044) 517-70-20

БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
22670 (друкована версія),
86654 (ел. версія)

ЗАМОВИТИ МОЖНА:
-  у відділення Укрпошти;
- на сайті PRESA.UA.
- на сайті OVU.COM.UA
або у відділі збуту ДП "ЦОІ"
   за тел.  (044) 517-68-48, 
                 (044) 517-70-20
е-mail: peredplata@dpcoi.com.ua

Виготовлення бланків

ПРОПОНУЄМО

виготовлення бланків документів, надрукованих у "Офіційному віснику України"

 

Звертатися:  ...
Всі послуги