Головна сторінка Бюлетень Міністерства юстиції України Новини

Як відомо, обов’язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік встановлює стаття 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», яка набрала чинності 1 січня 2012 року.
Про основні вимоги щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру та оприлюднення декларацій державних службовців, а також посадових осіб юридичних осіб публічного права читайте у статті  головного спеціаліста відділу антикорупційної політики Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України Катерини Корко.

Повний текст

Редакція журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" щиро вітає членів наукової ради та редакційної колегії журналу, які відзначають свій день народження у жовтні.

Повний текст

24-27 вересня делегація України на чолі з Президентом України Віктором Януковичем перебувала у США для участі у 67-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
24 вересня Міністр юстиції України Олександр Лавринович представив національну доповідь щодо питань верховенства права в країні. 


 

Повний текст

У даній статті розкривається процедура  виконання державними виконавцями рішень суду, в яких встановлена субсидіарна чи солідарна відповідальність боржників.  Зроблені пропозиції про законодавче закріплення процедури виконання таких рішень.
Ключові слова: державний виконавець, рішення суду, субсидіарна відповідальність, солідарні боржники, виконавчий лист. 

Повний текст

Стаття розкриває важливі аспекти питання позовної давності за трудовим правом України, порядку обчислення строків позовної давності, правового регулювання за нормами діючого трудового, цивільного законодавства та відповідно до проекту Трудового кодексу України.
Автор - Тетяна  Постригань, адвокат, кандидат юридичних наук.

Повний текст

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства” від 20.12.2011 р. № 4176-VI внесено зміни, якими встановлено трирічний строк для подання заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами з підстави встановлення обставин, що мають істотне значення для справи, визначено порядок та строки відкриття провадження за нововиявленими обставинами, змінено процедуру розгляду судом заяви про перегляд, встановлено можливість ухвалення судом за результатами розгляду заяви нового рішення, а також удосконалено порядок оскарження судового рішення, ухваленого за результатами провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. 
Про юридичні аспекти  щодо перегляду судових рішень читайте у статті фахівця Міністерства юстиції України Т. Лукянчук.

Повний текст

В Україні продовжує зростати ринок застав майна. Після кризового 2009 року, коли в Україні було нотаріально завірено рекордно низьку кількість застав, третій рік поспіль кількість договорів застави майна продовжує збільшуватися.
 Про це повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович з посиланням на статистичний звіт щодо діяльності нотаріусів у першому півріччі 2012 року.
 За словами Міністра, протягом першого півріччя поточного року нотаріусами було завірено майже 46 тис. договорів застави рухомого майна та іпотеки (застави нерухомого майна), що майже на 20% перевищує ...

Повний текст

Перший номер видання Державної реєстраційної служби України  вийшов друком улітку цього року. Презентаційний випуск "Вісника Укрдержреєстру"  знайомить з положенням про службу, з його структурою та основними напрямками роботи, а також представляє обличчя керівників центрального апарату та структурних підрозділів.

"Вісник Укрдержреєстру" започатковано з метою поширення юридичних, у тому числі наукових знань, підвищення рівня правової обізнаності громадян з питань, що стосуються сфери діяльності даної служби.  Зокрема, як повідомляє Укрдерреєстр, у ...

Повний текст

Про роль становлення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та нотаріусів, як спеціальних суб’єктів, на яких з 1 січня 2013 року покладаються функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, у своїй статті розповідають директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України Катерина Чижмарь та  заступник начальника відділу методично-правового забезпечення Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України  Ганна Дьомкіна.

 

Повний текст

Вересневий номер журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" присвячений Дню нотаріату . В  рубриці "Нотаріат в Україні: теорія і практика" -  стаття кандидата  юридичних  наук, асистента кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  Олександри Кармази, в якій досліджуються деякі аспекти державної реєстрації права власності на житло та інших речових прав на нього під час вчинення нотаріальних дій нотаріусами в Україні.
Ключові слова: житло, державна реєстрація, право власності, нотаріус .

Повний текст

Статтю присвячено дослідженню нормативно-правового регулювання консульської легалізації документів для дії за кордоном та вивченню особливостей правозастосування у цій сфері. На основі детального аналізу усіх етапів процедури консульської легалізації визначено основні напрями та внесено конкретні пропозиції щодо оптимізації та удосконалення правової регламентації досліджуваної сфери. Ключові слова: легалізація документів для дії за кордоном, консульська легалізація, апостиль, юридичний документ. Автор - заступник начальника відділу методично-правового забезпечення Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України Ганна Дьомкіна.

Повний текст

Державна пенітенціарна служба України як правонаступник Державного департаменту України з питань виконання покарань нині перебуває на новому етапі свого становлення. 
На нинішньому етапі розвитку перед пенітенціарною службою постали важливі проблеми, які залишились у спадок і потребують негайного вирішення. Фундаментальна концепція, яка покладена в основу нового етапу розвитку системи органів виконання покарань в пенітенціарну службу, не просто зміна назви, а переорієнтація всієї суті діяльності кримінально-виконавчої служби з покарання злочинця на убезпечення суспільства шляхом створення умов для його виправлення та ресоціалізації.
Про  концептуальні засади формування кадрового потенціалу  Державної пенітенціарної служби України читайте у статті начальника Департаменту по роботі з персоналом Державної пенітенціарної служби України, генерал-майора внутрішньої служби Сергія Зінченка.

Повний текст

Стаття доктора юридичних наук, академіка Національної академії правових наук України Наталії Кузнєцової присвячена дослідженню проблемних питань щодо правових наслідків невідповідності змісту правочину нормам цивільного законодавства, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. В історичному та догматичному контексті проаналізовані норми ст. 228 ЦК України. Виявлено неузгодженість правил цієї статті із положеннями ст. 203 ЦК України, обґрунтовано наявність внутрішніх суперечностей у ст. 228 ЦК України в редакції, прийнятій у грудні 2010 р., та поставлено під сумнів доцільність введення у правове поле нового різновиду недійсних правочинів, поряд із нікчемними та оспорюваними.
Ключові слова: умови дійсності правочину, нікчемні правочини, недійсність, суперечність публічному порядку, суперечність інтересам держави і суспільства, антисоціальні правочини, цивільно-правова конфіскація, реституція.

Повний текст

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року №295 затверджені нові Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі – Правила). Прийняття Правил стало першим кроком у формуванні в Україні спеціальних положень щодо захисту персональних даних у телекомунікаційному секторі.
 При цьому в чинній редакції враховані всі пропозиції та зауваження, які були сформовані Державною службою України  з питань захисту персональних даних (далі - ДСЗПД) на стадії опрацювання проекту Правил. Відповідні зауваження стосувалися реалізації вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) в частині реалізації принципів забезпечення конфіденційності персональних даних споживачів з метою захисту їхніх прав та свобод, в тому числі й на невтручання в особисте та сімейне життя.
У даній статті голови ДСЗПД Олексія Мервінського розглянуто Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг в контексті Закону України «Про захист персональних даних».

Повний текст

Національна академія правових наук України  є державною науковою організацією, яка координує, організує і проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження у галузі держави і права.
  З січня цього року Академія розпочала святкування свого 20-річчя. Точкою відліку стало 21 січня 1992 року, коли оргкомітет провів перше засідання, на якому підтримав ідею щодо створення Всеукраїнського громадського об’єднання «Академія правових наук України». А вже через рік було видано Указ Президента України «Про Академію правових наук України», де  її (Академію) було визначено як державну вищу галузеву наукову установу.
Про етапи ставновлення та розвитку  Академії читайте в статті ректора Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Президента НАПрН України, доктора юридичних нак, професора, академіка НАН України, члена наукової ради Бюлетеня Міністерства юстиції України Василя Тація.

Повний текст

У травні журнал "Бюлетень Міністерства юстиції України" опублікує Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерсвта юстиції України, затвердженого наказом Міністерсвта юстиції України від 19.04.2012 № 611/5.
Довідник є документом, який містить типові кваліфікаційні характеристики посад працівників НДУСЕ та встановлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації працівників НДУСЕ.

Повний текст

Вийшов друком квітневий номер журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України", в якому опубліковані відомості з декларацій про доходи за 2011 рік керівного складу Міністерства юстиції України (Міністра юстиції - Олександра Лавриновича, Першого заступника Міністра - Інни Ємельянової, заступника Міністра юстиції - Дмитра Ворони, заступника Міністра юстиції - керівника апарату - Андрія Сєдова), Державної виконавчої служби України ( Голови ДВС - Геннадія Стадніка, Першого заступника Голови ДВС - Ігора Миронюка, заступника Голови ДВС - Миколи Герасимюка), Державної реєстраційної служби України ( Голови Укрдержреєстру - Леоніда Єфіменка, Першого заступника Голови Укрдержреєстру - Інни Завальної, заступника ГоловиУкрдержреєстру - Ірини Кухаренко) та Державної служби України з питань захисту персональних даних ( Голови ДСЗПД - Олексія Мервінського,  Першого заступника Голови ДСЗПД - Лілії Олексюк, заступника Голови ДСЗПД - Володимира Козака). 

Повний текст

Редакція журналу Бюлетень Міністерства юстиції України повідомляє про включення до змісту чергового номеру статей наших авторів.

Повний текст

У статті доктора юридичних наук, професора, завідувача відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України членкора Національної академії правових наук України Наталії Оніщенко розглядається взаємодія та взаємообумовленість елементів соціального регулювання, зокрема, права та моралі. Автор пропонує визначати процес, що пов’язаний з розвитком усіх визнаних державою соціальних регуляторів (особливо моральних) з метою забезпечення більш досконалого регулювання суспільних відносин, як «нормотактику». 

Повний текст

Туризм на сьогоднішній день посідає перше місце серед галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг. В умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної спадщини.
 Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, держава проголошує його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки.
Окрім того, туризм став поширеним явищем серед громадян України, які подорожують за кордоном, користуючись послугами туристичних компаній (туропараторів та турагенцій). Останні, надаючи послуги туристам, не завжди добросовісно виконують свої зобов'язання і не дотримуються законодавства у сфері туристичної діяльності, а українці, не знаючи правових аспектів захисту  прав, не в силі протистояти свавіллю та безкарності "надавачів" туристичних послуг.

  За співпраці з Туристичною асоціацією України на чолі з її президентом - кандидатом юридичних наук, заслуженим юристом України Борисом Вихристенко на сторінках журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" з квітня ми започатковуємо щомісячну підрубрику "Юридичних акцентів" - "Правові аспекти туризму".
 Ми розглянемо різні проблеми туристичної галузі: від теоретико-правових визначень до практичних аспектів взаємовідносин суб'єктів туристистичної діяльності.
Головні теми статей:
 1. Правові засади страхування в туризмі.
2. Основні види страхування в туризмі та особливості їх правового регулювання.
3. Концепція системи правового регулювання туризму в Україні,
4. Конституція України як правова основа розвитку туризму в Україні.
5. Суб'єкти туристичних правовідносин та їх правовий статус.
6.Теоретико-правові засади створення та діяльності туристичних підприємств в Україні.
 7. Організаційно-правові засади провадження туристичної  діяльності в Україні.
8. Туристичні формальності: сутність та правові засади дотримання.
9. Види та класифікаційні ознаки ризиків у сфері туризму: правові заходи запобігання. 
10. Право на свободу туристичних подорожей та Шенгенська угода.
 

 

Повний текст

Анонси

Content_ovu_%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f
24 листопада 2014
Увага! Круглий стіл 5 грудня 2014 року о 10.00 Національна академія державного управління при Презедентові України, Інститут державної служби та місцевого...
Всі анонси

Підписатися на новини Бюлетеняпідписатися на щоденну розсилку новин

Угода конфіденційності

Послуги

ПЕРЕДПЛАТА-2018 ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ офіційних видань Міністерства юстиції України на 2018 рік у зручній для Вас версії (друкована або електронна) можна у...
Виготовлення бланків ПРОПОНУЄМО виготовлення бланків документів, надрукованих у "Офіційному віснику України" Звертатися:peredplata@upinfo.com.ua
Всі послуги