Головна сторінка Бюлетень Міністерства юстиції України Новини

Національна академія правових наук України  є державною науковою організацією, яка координує, організує і проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження у галузі держави і права.
  З січня цього року Академія розпочала святкування свого 20-річчя. Точкою відліку стало 21 січня 1992 року, коли оргкомітет провів перше засідання, на якому підтримав ідею щодо створення Всеукраїнського громадського об’єднання «Академія правових наук України». А вже через рік було видано Указ Президента України «Про Академію правових наук України», де  її (Академію) було визначено як державну вищу галузеву наукову установу.
Про етапи ставновлення та розвитку  Академії читайте в статті ректора Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Президента НАПрН України, доктора юридичних нак, професора, академіка НАН України, члена наукової ради Бюлетеня Міністерства юстиції України Василя Тація.

Повний текст

У травні журнал "Бюлетень Міністерства юстиції України" опублікує Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерсвта юстиції України, затвердженого наказом Міністерсвта юстиції України від 19.04.2012 № 611/5.
Довідник є документом, який містить типові кваліфікаційні характеристики посад працівників НДУСЕ та встановлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації працівників НДУСЕ.

Повний текст

Вийшов друком квітневий номер журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України", в якому опубліковані відомості з декларацій про доходи за 2011 рік керівного складу Міністерства юстиції України (Міністра юстиції - Олександра Лавриновича, Першого заступника Міністра - Інни Ємельянової, заступника Міністра юстиції - Дмитра Ворони, заступника Міністра юстиції - керівника апарату - Андрія Сєдова), Державної виконавчої служби України ( Голови ДВС - Геннадія Стадніка, Першого заступника Голови ДВС - Ігора Миронюка, заступника Голови ДВС - Миколи Герасимюка), Державної реєстраційної служби України ( Голови Укрдержреєстру - Леоніда Єфіменка, Першого заступника Голови Укрдержреєстру - Інни Завальної, заступника ГоловиУкрдержреєстру - Ірини Кухаренко) та Державної служби України з питань захисту персональних даних ( Голови ДСЗПД - Олексія Мервінського,  Першого заступника Голови ДСЗПД - Лілії Олексюк, заступника Голови ДСЗПД - Володимира Козака). 

Повний текст

Редакція журналу Бюлетень Міністерства юстиції України повідомляє про включення до змісту чергового номеру статей наших авторів.

Повний текст

У статті доктора юридичних наук, професора, завідувача відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України членкора Національної академії правових наук України Наталії Оніщенко розглядається взаємодія та взаємообумовленість елементів соціального регулювання, зокрема, права та моралі. Автор пропонує визначати процес, що пов’язаний з розвитком усіх визнаних державою соціальних регуляторів (особливо моральних) з метою забезпечення більш досконалого регулювання суспільних відносин, як «нормотактику». 

Повний текст

Туризм на сьогоднішній день посідає перше місце серед галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг. В умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної спадщини.
 Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, держава проголошує його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки.
Окрім того, туризм став поширеним явищем серед громадян України, які подорожують за кордоном, користуючись послугами туристичних компаній (туропараторів та турагенцій). Останні, надаючи послуги туристам, не завжди добросовісно виконують свої зобов'язання і не дотримуються законодавства у сфері туристичної діяльності, а українці, не знаючи правових аспектів захисту  прав, не в силі протистояти свавіллю та безкарності "надавачів" туристичних послуг.

  За співпраці з Туристичною асоціацією України на чолі з її президентом - кандидатом юридичних наук, заслуженим юристом України Борисом Вихристенко на сторінках журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" з квітня ми започатковуємо щомісячну підрубрику "Юридичних акцентів" - "Правові аспекти туризму".
 Ми розглянемо різні проблеми туристичної галузі: від теоретико-правових визначень до практичних аспектів взаємовідносин суб'єктів туристистичної діяльності.
Головні теми статей:
 1. Правові засади страхування в туризмі.
2. Основні види страхування в туризмі та особливості їх правового регулювання.
3. Концепція системи правового регулювання туризму в Україні,
4. Конституція України як правова основа розвитку туризму в Україні.
5. Суб'єкти туристичних правовідносин та їх правовий статус.
6.Теоретико-правові засади створення та діяльності туристичних підприємств в Україні.
 7. Організаційно-правові засади провадження туристичної  діяльності в Україні.
8. Туристичні формальності: сутність та правові засади дотримання.
9. Види та класифікаційні ознаки ризиків у сфері туризму: правові заходи запобігання. 
10. Право на свободу туристичних подорожей та Шенгенська угода.
 

 

Повний текст

 З 1 січня 2013 року набере чинності Закон України "Про державну службу", прийнятий Верховною Радою України 17 листопада 2011 року. Законом створено правові передумови для підвищення престижності державної служби, врегулювання правового статусу державного службовця, підвищення якості послуг, які надають державні службовці, введення в дію прозорого механізму прийняття на державну службу, створення політично нейтрального інституту державної служби, підвищення рівня соціального та матеріального захисту державних службовців. 
Про особливості правових норм Закону та головні акценти в професійній діяльності державних службовців читайте у статті співавторів - директора Центру правових реформ і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України Андрія Вишневського та помічника Міністра юстиції України Інни Солодкої.

 

Повний текст

Стаття присвячена аналізу ефективності та доцільності реформування системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Окрема увага приділяється процедурі та суб’єктам здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зокрема й нотаріусам.

Ключові слова: реєстрація речових прав, державний реєстр речових прав на нерухоме майно, технічна процедура, момент виникнення права власності, нотаріус.

Повний текст

Законом від 11 лютого 2010 року були внесені зміни до ЦК України, зокрема, до ст. 334, частиною 4 якої встановлюється виникнення права власності за договором, також – до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  Автор цієї  статті -  доктор юридичних наук, професор Мічурін, який вже дванадцятий рік поспіль у прикладному плані займається проблемами впровадження та роз’яснення законодавства в практичній діяльності органів нотаріату, дуже радіє тому, що зміни до законодавства у первісному вигляді не набули чинності з 1 січня 2012 року. Цьому є багато причин, аргументів, міркувань... 

Повний текст

Наукова рада та редакційна колегія журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" вітає всіх жінок зі святом 8 Березня.
 Бажаємо святкового настрою, любові, добра та  успіхів. Хай життєдайна енергія і молодість ніколи не покидають Вас. Кохайте і будьте коханими!

Зі святом краси та ніжності!
 

Повний текст

Рецензія на монографію академіка  А. О. Селіванова „Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті модернізації та ефективного конституційного правосуддя“./ А. О. Селіванов. – К.: Логос, 2012. – 152 с.
Бюлетень Міністерства юстиції України, № 3(125)/2012.

Повний текст
Читайте у березні 26 лютого 2012
BMJ_Dnepropetrovsk_150x70.gif

16 березня виходить друком черговий номер журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" (№3(125)/2012). Центральний матеріал номеру - стаття Андрія Вишневського, директора Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України  про основні положення та підходи до впровадження Закону України "Про безоплатну правову допомогу". Які кроки вже здійснено та що буде означати "безоплатна правова допомога" для громаядн України та іноземців - читайте у номері.  А також...

Повний текст

   У Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України вперше відбулася міжнародна презентація наукових творів відразу трьох авторів за  участю діючих суддів Конституційного Суду України та суддів Конституційного Суду України у відставці, голів КСУ минулих років Івана Тимченка, Івана Домбровського, Миколи Селівона, делегації Конституційного Суду Республіки Вірменія на чолі з Головою Суду Гагіком Арутюняном, Голови Державної судової адміністрації України Руслана Кирилюка, доктора юридичних наук Володимира Тимошенка, директора видавництва «Логос» Ольги Буйницької, студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
   Видання викликали значний інтерес та жваве обговорення. Зокрема, ґрунтовний аналіз  наукових праць зробили  віце-президент Національної академії правових наук України Володимир Тихий, заступник Голови Конституційного Суду України Юрій Баулін, суддя Конституційного Суду України Петро Стецюк, академік Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Суду України у відставці Михайло Костицький, голова Конституційного Суду України (2002–2005 рр.) Микола Селівон, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Юрій Шемшученко, голова Державної судової адміністрації України Руслан Кирилюк, доктор юридичних наук з Київського національного університету імені Т.Шевченка Ніна Мяловицька та ін.

Повний текст

   З моменту закріплення у Конституції та деяких спеціальних законах України права на безоплатну правову допомогу осіб реалізація такого права в повному обсязі була неможливою через відсутність єдиної законодавчо визначеної політики у сфері надання правової допомоги коштом держави.
    Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 9 липня 2011 року, дозволило Україні отримати правову базу та інституціональний механізм для реалізації як закріпленого статтею 59 Конституції України права кожного на правову допомогу, зокрема, у випадках, коли вона відповідно до закону повинна надаватись безоплатно... 

Повний текст

Як свідчить аналіз вітчизняного законодавства, проведений науковцями у галузі кримінального права і процесу (П. Горобець, М. Коржанський, В. Щупаковський та інші) положення як Кримінального кодексу України 1960 року, так і чинного 2001 року не містили і не містять норм, які б передбачали повне відшкодування заподіяної злочином шкоди. Це поясняється тим, що головним завданням кримінального судочинства в нашій державі до цього часу де-факто лишається рудимент радянського кримінального судочинства – невідворотність покарання злочинця, а не дотримання загальновизнаних міжнародним співтовариством стандартів щодо відновлення справедливості стосовно осіб, які потерпіли від їх незаконних дій.... 

Повний текст

Згідно зі ст. 8 Закону України  "Про нотаріат"  нотаріус та особи, зазначені в ст. 1 цього Закону, а також стажист нотаріуса зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась. 
Читайте про охорону нотаріальної теємниці при провадженні слідчих дій в статті здобувача кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ Олександра Остапенко.

Повний текст

"Конституцією України проголошено право людини  на невтручання в її особисте життя та визначено, що не допускається збирання, зберігання, використання поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.Таким чином, право людини на недоторканість приватного життя передбачає правовий захист відомостей про неї, при якому об'єктом правовідносин є прсональні дані". 

Про деякі питання захисту персональних даних  читайте у спільній статті директора Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України Олени Зеркаль та завідувача сектору взаємодії з Державною службою України з питань захисту персональних даних Департаменту Оксани Золотарьової.

Повний текст

Шановні автори та передплатники журналу! Сердечно вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Хай ці найсвітліші свята увійдуть до Вашої оселі теплими і радісними. Хай буде прихильним до Вас Водяний Дракон протягом всього року, даруючи багато приємних миттєвостей і сюрпризів...

Повний текст

На наступному тижні виходить друком черговий  номер журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України", № 12 (грудень)2011.
 У номері - новорічне привітання Міністра юстиції України Олександра Лавриновича.
Читайте про підсумки проведення Всеукраїнського тижня права 2011 в новинах юриспруденції та про останні дослідження правової науки з питань конституційного, цивільного, фінансового права, цивільного процесу, кримінології та діяльності органів прокуратури.

Повний текст

Вийшов друком «Бюлетень Міністерства юстиції України» за листопад (№ 11/2011). Отримати свій авторський примірник автори можуть в редакції Бюлетеня за адресою ДП "Українська правова інформація" Міністрества юстиції України:
м. Київ, провулок Рильський, буд. 8А, к. 109;
тел.: (044)271-16-61; (044)360-73-54.

Повний текст

Анонси

Content_ovu_%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f
24 листопада 2014
Увага! Круглий стіл 5 грудня 2014 року о 10.00 Національна академія державного управління при Презедентові України, Інститут державної служби та місцевого...
Всі анонси

Підписатися на новини Бюлетеняпідписатися на щоденну розсилку новин

Угода конфіденційності

Послуги

Передплата (044) 517-68-48,(044) 517-70-20
ПЕРЕДПЛАТА-2018 ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ офіційних видань Міністерства юстиції України на 2018 рік у зручній для Вас версії (друкована або електронна) можна у...
Виготовлення бланків ПРОПОНУЄМО виготовлення бланків документів, надрукованих у "Офіційному віснику України" Звертатися:peredplata@upinfo.com.ua
Всі послуги